Št. rezultatov: 2

CCS SITRAC

Ime produkta CCS SITRAC
Tip produkta Tehnologija
Vrsta produkta Aplikacija
Področje aplikacije dispečiranje, monitoring in management prostorsko razpršenih enot
Lastnik produkta INTESO Group
Organizacija izvedbe INTESO d.o.o.
Več informacij

Zasnove tehnoloških scenarijev in poslovnih primerov raziskovalno-inovacijskih projektov/programov in njihov zagon

Ime produkta Zasnove tehnoloških scenarijev in poslovnih primerov raziskovalno-inovacijskih projektov/programov in njihov zagon
Tip produkta Organizacija
Vrsta produkta Storitev
Področje aplikacije Raziskovalno-inovacijski projekti podjetij (prijave na regionalne in EUR razpise)
Lastnik produkta INTESO Group
Organizacija izvedbe Kompetenčni center ROBOFLEX
Več informacij