Partnerska tehnološka platforma ROBOTOOL 4.0

Partnerska ponudba tehnologij in z njimi povezanih storitev za razvoj novih industrijskih rešitev za potrebe robotizacije ter digitalizacije delovnih mest in procesov pametnega proizvodnega podjetja.

Namen platforme

Kaj je namen platforme TP Robotool 4.0?

Podpora razvoju digitalizacije in uvajanju kolaborativnih robotov ter ostalih omogočitvenih tehnologij, vključno s podpornimi organizacijskimi rešitvami in znanji Industrije 4.0, za potrebe majhnih in srednje velikih podjetij z naročniško/maloserijsko proizvodnjo.

TP ROBOTOOL 4.0 je eden izmed rezultatov partnerskega raziskovalno-inovacijskega projekta ROBOTOOL-1 sofinanciranega s strani Ministerstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) ter Evropskega sklada za regionalni razvoj

Produkti

Produkti partnerjev TP ROBOTOOL 4.0

Tehnologija

Ponudba tehnoloških komponent, sistemov, aplikacij in storitev s področja robotizacije ter digitalizacije procesov naročniške/maloserijske proizvodnje majhnih in srednje velikih podjetij

Ogled produktov

Organizacija

Proizvodi in storitve za podporo razvoja organizacije digitaliziranih tehnoloških ter poslovnih procesov pametnega proizvodnega podjetja z naročniško proizvodnjo

Ogled produktov

Kompetence

Storitve vseživljenjskega izobraževanja in pridobivanja tehniških ter poslovnih kompetenc potrebnih za učinkovit in uspešen razvoj in poslovanje pametnega proizvodnega podjetja

Ogled produktov

Virtualna raziskovalno-inovacijska platforma

eVIP ROBOTOOL 4.0

eVIP ROBOTOOL 4.0 predstavlja odprto virtualno delovno mesto za podporo izvajanja aktivnosti in projektov sodelovanja partnerske Raziskovalno Inovacijske Skupnosti RIS ROBOTOOL in njenega odprtega partnerskega raziskovalno-inovacijskega programa RP ROBOTOOL 4.0 za razvoj tehnologij in storitev, ki se tržijo preko TP ROBOTOOL 4.0.

eVIP ROBOTOOL 4.0 je razvita in vpostavljena z uporabo LENS Living lab®-ovega spletnega orodja CCS ExArca, Verzija 4.0

LENS Living® Lab spletno orodje CCS ExArca®

Virtualni delovni prostor

Zagotavlja virtualni delovni prostor za izvajanje nalog virtualne inovacijske skupnosti partnerskega sodelovanja

Namenske uporabniške funkcije

Zagotavlja namenske uporabniške fukcije za upravljanje in koordinacijo programov in projektov virtualne inovacijske skupnosti

3-Nivojski dostop

Zagotavlja kontroliran nivojski dostop enega ali več virtualnih delovnih prostorov

Varnost komunikacij

Zagotavlja nadzor in varnost komunikacij

Partnerji

Ustanovitveni partnerji tehnološke platforme in raziskovalno-inovacijskega programa RIS ROBOTOOL 4.0

Etra d.o.o.

Koordinator in specialist za avtomatizacijo in integracijo robotskih sistemov.

Spletna stran

Fakulteta za Logistiko, Celje

Raziskave in tehnologije s področja proizvodne logistike.

Spletna stran

FERI

Raziskave in tehnologije hibridnih robotiziranih delovnih mest.

Spletna stran

EMO d.o.o.

Pilotno podjetje s področja orodjarske dejavnosti.

Spletna stran

INTESO Group

IKT specialist s področja managementa virtualnih logističnih sistemov, virtualnih kolaborativnih delovnih mest in managementa virtualnih inovacijskih platform.

Spletna stran

Kompetenčni center ROBOFLEX

Član EU mreže kompetenčnih centrov ter digitalno inovacijsko stičišče s področja proizvodne robotike in digitalizacije.

Spletna stran

LENS Living Lab

Mednarodni virtualni živi laboratorij za podporo razvoja novih idej, tehnologij in kompetenc s področja managementa inovacij in inovacijskih ekosistemov.

Spletna stran

TCS

Razvojno mreženje in lobiranje, podpora pri prijavah na projektne razpise v Sloveniji in EU.

Spletna stran

Kontakt

Kontaktirajte nas

Koordinator

mag. Matjaž Preložnik
ETRA d.o.o.

Informacijska pisarna

Mojca GOLEŽ
ETRA d.o.o.

Strateški inovacijski partner

Kompetenčni center ROBOFLEX / DIH ROBOTECH SI-EAST
http://digitech-si-east.eu/

Kontakt

+386 3 780-22-60
http://etra.si/etra
info@etra.si