Ime produkta CCS SITRAC
Tip produkta Tehnologija
Vrsta produkta Aplikacija
Področje aplikacije dispečiranje, monitoring in management prostorsko razpršenih enot
Značilnost izvedbe Namestitev sistema pri naročniku. Dostop preko spletnega vmesnika.
Način izvedbe Komercialo-razvojni projekt
Lastnik produkta INTESO Group
Organizacija izvedbe INTESO d.o.o.
Kontaktna oseba Luka Semolič, mag. inž. rač. in inf.
E-mail / telefon /
Spletna stran /
Opomba /