Ime produkta Zasnove tehnoloških scenarijev in poslovnih primerov raziskovalno-inovacijskih projektov/programov in njihov zagon
Tip produkta Organizacija
Vrsta produkta Storitev
Področje aplikacije Raziskovalno-inovacijski projekti podjetij (prijave na regionalne in EUR razpise)
Značilnost izvedbe Delo na izbranem parktičnem primeru naročnika
Način izvedbe Komercialno-razvojni projekt
Lastnik produkta INTESO Group
Organizacija izvedbe Kompetenčni center ROBOFLEX
Kontaktna oseba Dr.Brane Semolič
E-mail / telefon /
Spletna stran /
Opomba /