Št. rezultatov: 1

Zasnove tehnoloških scenarijev in poslovnih primerov raziskovalno-inovacijskih projektov/programov in njihov zagon

Ime produkta Zasnove tehnoloških scenarijev in poslovnih primerov raziskovalno-inovacijskih projektov/programov in njihov zagon
Tip produkta Organizacija
Vrsta produkta Storitev
Področje aplikacije Raziskovalno-inovacijski projekti podjetij (prijave na regionalne in EUR razpise)
Lastnik produkta INTESO Group
Organizacija izvedbe Kompetenčni center ROBOFLEX
Več informacij