ROBOTOOL 1

Novi procesi kognitivnih in fleksibilnih robotiziranih delovnih mest v orodjarstvu Orodjarna 4.0

ROBOTOOL 1

PREDSTAVITEV PROJEKTA

Namen projekta je identificirati, razviti, testirati in validirati robotske fleksibilne, kognitivne robotske aplikacije za potrebe delovnih mest naročniške proizvodne dejavnosti v rodjarstvu.

Namen je razviti hibridno robotsko delovno mesto (RiDM), kjer bo robot pomagal proizvodnim delavcev pri izvajanju proizvodnih nalog, vključno s
pomagali obogatene resničnosti (AR) ter uporabo automatiziranih transportnih naprav proizvodne logistike (AVG). Prav tako bo razvit model pametne tovarne za potrebe orodjarstva, katerega sestavni del bodo omenjena RiDM.

V fazi izvedbe industrijske raziskave bodo raziskana, modelirana, proizvodna delovna mesta in procesi, s ciljem optimiranja procesov ter identifikacije področij za uporabo predlaganih rešitev RiDM, kot sestavnega dela celovite aplikacije pametne tovarne – Orodjarna 4.0.

Za potrebe identificiranih RiDM bodo raziskane in validirane obstoječe tehnološke rešitve vezane na uporabo kolaborativnih robotov, AR in AVG. Primernost posameznih
zasnov tehnoloških rešitev se bo laboratorijsko testirala in validirala. Izdelani bodo tehnološki scenariji izvedbe RiDM.

Z upoštevanjem prioritet sodelujočih podjetij bosta izbrani najmanj dve (2) pilotski aplikaciji RiDM, ki se bosta nato v industrijskem okolju razvili, izdelali, testirali in validirali. Najprej se bodo v razvojnem laboratoriju
podjetja ETRA razvile, izdelale in testirale pilotne aplikacije RiDM, ki bodo nato prenešene v proizvodno okolje
orodjarskega podjetja EMO Orodjarna, kjer se bo validirala njihova praktična uporaba ter odpravile morebitne
pomankljivosti.

Projekt bo z razvojem koncepta »Orodjarne 4.0« prispeval k uresničevanju strateških ciljev
področja S4, »Tovarne prihodnosti«, EU EFFRA koncepta »Factories of the Future«, podpodročja «Robotski
sistemi in komponente«.

Z razvojem robotskih aplikacij na področju orodjarstva in vključenostjo partnerjev v
Kompetenčni center ROBOFLEX pa bo prispeval k razvoju storitev horizontale »Robotika«.

Ta projekt sofinancira ministarstvo za izobrazevanje in sport in evropski sklad za regionalni razvoj.Namen projekta je identificirati, razviti, testirati in validirati robotske fleksibilne, kognitivne robotske aplikacije za potrebe delovnih mest naročniške proizvodne dejavnosti v rodjarstvu.

Namen je razviti hibridno robotsko delovno mesto (RiDM), kjer bo robot pomagal proizvodnim delavcev pri izvajanju proizvodnih nalog, vključno s
pomagali obogatene resničnosti (AR) ter uporabo automatiziranih transportnih naprav proizvodne logistike (AVG). Prav tako bo razvit model pametne tovarne za potrebe orodjarstva, katerega sestavni del bodo omenjena RiDM.

V fazi izvedbe industrijske raziskave bodo raziskana, modelirana, proizvodna delovna mesta in procesi, s ciljem optimiranja procesov ter identifikacije področij za uporabo predlaganih rešitev RiDM, kot sestavnega dela celovite aplikacije pametne tovarne – Orodjarna 4.0.

Za potrebe identificiranih RiDM bodo raziskane in validirane obstoječe tehnološke rešitve vezane na uporabo kolaborativnih robotov, AR in AVG. Primernost posameznih
zasnov tehnoloških rešitev se bo laboratorijsko testirala in validirala. Izdelani bodo tehnološki scenariji izvedbe RiDM.

Z upoštevanjem prioritet sodelujočih podjetij bosta izbrani najmanj dve (2) pilotski aplikaciji RiDM, ki se bosta nato v industrijskem okolju razvili, izdelali, testirali in validirali. Najprej se bodo v razvojnem laboratoriju
podjetja ETRA razvile, izdelale in testirale pilotne aplikacije RiDM, ki bodo nato prenešene v proizvodno okolje
orodjarskega podjetja EMO Orodjarna, kjer se bo validirala njihova praktična uporaba ter odpravile morebitne
pomankljivosti.

Projekt bo z razvojem koncepta »Orodjarne 4.0« prispeval k uresničevanju strateških ciljev
področja S4, »Tovarne prihodnosti«, EU EFFRA koncepta »Factories of the Future«, podpodročja «Robotski
sistemi in komponente«.

Z razvojem robotskih aplikacij na področju orodjarstva in vključenostjo partnerjev v
Kompetenčni center ROBOFLEX pa bo prispeval k razvoju storitev horizontale »Robotika«.

Ta projekt sofinancira ministarstvo za izobrazevanje in sport in evropski sklad za regionalni razvoj.

Več slik:

PARTNERJI

Konzorcij operacije sestavljajo