ROBOTOOL 1

Novi procesi kognitivnih in fleksibilnih robotiziranih delovnih mest v orodjarstvu Orodjarna 4.0

18th KM FEST
Global Festival of Knowledge Management

PREDSTAVITEV PROJEKTA

Namen projekta je identificirati, razviti, testirati in validirati robotske fleksibilne, kognitivne robotske aplikacije za potrebe delovnih mest naročniške proizvodne dejavnosti v orodjarstvu. 

Namen je razviti hibridno robotsko delovno mesto (RiDM), kjer bo robot pomagal proizvodnim delavcev pri izvajanju proizvodnih nalog, vključno s pomočjo obogatene resničnosti (AR) ter uporabo avtomatiziranih transportnih naprav proizvodne logistike (AVG).

Prav tako bo razvit model pametne tovarne za potrebe orodjarstva, katerega sestavni del bodo omenjena RiDM.

V fazi izvedbe industrijske raziskave bodo raziskana, modelirana, proizvodna delovna mesta in procesi, s ciljem optimiranja procesov ter identifikacije področij za uporabo predlaganih rešitev RiDM, kot sestavnega dela celovite aplikacije pametne tovarne – Orodjarna 4.0.

Za potrebe identificiranih RiDM bodo raziskane in validirane obstoječe tehnološke rešitve vezane na uporabo kolaborativnih robotov, AR in AVG. Primernost posameznih zasnov tehnoloških rešitev se bo laboratorijsko testirala in validirala. Izdelani bodo tehnološki scenariji izvedbe RiDM.

Z upoštevanjem prioritet sodelujočih podjetij bosta izbrani najmanj dve (2) pilotski aplikaciji RiDM, ki se bosta nato v industrijskem okolju razvili, izdelali, testirali in validirali. Najprej se bodo v razvojnem laboratoriju podjetja ETRA razvile, izdelale in testirale pilotne aplikacije RiDM, ki bodo nato prenešene v proizvodno okolje orodjarskega podjetja EMO Orodjarna, kjer se bo validirala njihova praktična uporaba ter odpravile morebitne pomankljivosti.

Projekt bo z razvojem koncepta »Orodjarne 4.0« prispeval k uresničevanju strateških ciljev
področja S4, »Tovarne prihodnosti«, EU EFFRA koncepta »Factories of the Future«, podpodročja «Robotski sistemi in komponente«.

Z razvojem robotskih aplikacij na področju orodjarstva in vključenostjo partnerjev v
Kompetenčni center ROBOFLEX pa bo prispeval k razvoju storitev horizontale »Robotika«.

Ta projekt sofinancira Ministerstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in Evropski sklad za regionalni razvoj. 

RAZISKUJEMO, PREUČUJEMO IN RAZVIJAMO 

0
Registriranih raziskovalcev
0
Raziskovalnih mesecev
0
Raziskovalnih in razvojnih dni

KONZORCIJSKI PARTNERJI PROJEKTA

KLUČNI ZUNANJI PARTNERJI PROJEKTA

USTVARJAMO STROKOVNO GRADIVO 

Revija Ventil

V okviru projekta ROBOTOOL-1 je izšla objava članka v reviji Ventil, za fluidno tehniko, avtomatizacijo in mehatroniko z naslovom Interaktivna laboratorijska aplikacija s kolaborativnim robotom, avtorjev Saša Stradovnik, Rok Pučko in Aleš Hace iz Univerze v
Mariboru, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, ki so partnerji projekta.

Članek: Interaktivna laboratorijska aplikacija s kolaborativnim robotom

Uradna stran dogodka: http://www.ventil.v-izdelavi.si/domov/

AIG'19

V okviru projekta ROBOTOOL-1 je izšla objava članka v zborniku enajste konference Avtomatizacija v industriji in gospodarstvu (AIG19) z naslovom Interaktivna laboratorijska aplikacija s kolaborativnim robotom, avtorjev Saša Stradovnik, Rok Pučko in Aleš Hace iz Univerze v Mariboru, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, ki so partnerji projekta.

Članek: Interaktivna laboratorijska aplikacija s kolaborativnim robotom

Uradna stran dogodka: AIG19

PRIHODNOST JE ORODJARNA 4.0